Sinds we begonnen zijn met het leggen van struikelstenen in Deventer zijn er ook initiatieven geweest vanuit buurten en straten om gezamenlijk stenen te sponsoren. Soms zijn het de bewoners van het huis waar struikelstenen voor worden gelegd of betreft het bewoners in een straat die de handen ineenslaan om te sponsoren.  In 2019 was dat de buurtvereniging van de Raambuurt, in 2021 gevolgd door bewoners van de Sint Jurriënstraat en T.G. Gibsonstraat en in 2022 door bewoners van de Tweede Pauwelandstraat, Graaf van Burenstraat en Veenweg.
Op 5 oktober 2023 gaan we 23 struikelstenen in de Noorderbergbuurt leggen. Hier werken we samen met de Stichting Noordenbergkwartier.

Buurtinitiatief De Raambuurt in 2019 en 2020
Gezin_de_Lange.jpg
In de Raambuurt hebben vele joodse mensen gewoond, die door de Nazi's vermoord zijn. Na een eerdere struikelsteenlegging in 2017 zijn we met het bestuur van de Buurtvereniging Raambuurt in contact gekomen. De Buurtvereniging Raambuurt heeft ons project omarmt en daaruit is een mooie samenwerking ontstaan.
Veel stenen in deze buurt zijn gesponsord door bewoners en diverse bedrijven. 
Op 7 november 2019 hebben we 17 struikelstenen gelegd voor de joodse mensen, die in de Raambuurt woonden. En in 2021 hebben we nog 6 stenen gelegd voor joodse mensen in de Raambuurt. Op de foto rechts: gezin Izak de Lange, dat woonde in de Sluisstraat. 


Herdenkingsbreiwerk 2021
Voorstad verbindt 2020 75 jaar vrijheid klein foto Ruben TerlouwdocxDoor een actie ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding heeft er een herdenkingsbreiwerk voor 30 adressen in de Voorstad gehangen waar struikelstenen liggen of nog komen te liggen. Dit was een samenwerking met de breiwerkclub “Voorstad verbindt.” Het breiwerk werd op 9 april 2021 door de makers en een wethouder bij buurtfabriek aan de Brinkgreverweg onthuld. Door deze actie zijn ook weer struikelstenen door buurtbewoners gesponsord. 

Buurtadoptie in de Graaf van Burenstraat 2022
Jan Jaap Lems is initiatiefnemer voor het leggen van  de struikelstenen in de Graaf van Burenstraat. Op drie adressen worden in totaal negen stenen gelegd.
Hoe kwam hij op het idee?
“Mijn vrouw en ik lazen het boek "Leny's Levens", dat over Leny Adelaar-Polak gaat. Zij was een in Deventer en Bathmen bekende overlevende van de Holocaust, en haar verhaal is zowel aangrijpend als inspirerend. Zij woonde een groot deel van haar leven na de oorlog in de Graaf van Burenstraat met haar tweede man, Frits Adelaar. Ik ben gaan zoeken naar de geschiedenis van de straat en zag per toeval dat er in de oorlog negen Joden uit onze straat zijn weggevoerd. Zij zijn allen vermoord. Ik zag dat er geen struikelstenen geplaatst waren. Ik kende het project uit onze vorige straat, en besloot te gaan inventariseren of onze straatgenoten er iets voor voelden het plaatsen van struikelstenen te bekostigen voor onze voormalige buren. 

“Ik heb contact gelegd met de Werkgroep Struikelstenen gevraagd hoe het precies zat met de weggevoerde en vermoorde straatgenoten. De werkgroep heeft de beschikking over een goed bijgehouden archief. Lex Rutgers van de werkgroep kon mij precies vertellen wie waar gewoond had, wanneer ze waren weggevoerd en waar ze vermoord zijn. Daarna ben ik gaan praten met een aantal buren, die al lang in de straat wonen en van wie ik weet dat ze veel buren kennen. Toen zij enthousiast reageerden, heb ik een brief geschreven die ik in alle brievenbussen heb gedaan. In die brief heb ik het project beschreven en de informatie verwerkt. Ik heb geschreven dat we van plan waren struikelstenen te laten plaatsen en ik vroeg of men een financiële bijdrage van €40 per huishouden wilde doen. Ik schatte in dat we met dat bedrag waarschijnlijk voldoende geld bijeen zouden brengen.”

En wilde iedereen meewerken?
“De helft van de bewoners reageerde direct enthousiast en zegde het bedrag of zelfs meer toe. Tot onze verbazing wilde niet iedereen meedoen, soms om redenen die ik niet begrijp maar uiteraard wel respecteer. Naast verbaasd, waren we wel een beetje ontdaan dat er ook mensen blijken te zijn die de struikelstenen helemaal niet zo'n goed idee vinden. SelmaIn ons enthousiasme en misschien onze naïviteit hadden we er helemaal niet bij stilgestaan dat iemand een tegenargument zou kunnen hebben. Voor ons gaven twee zaken de doorslag om wel met ons initiatief door te gaan. De overgrote meerderheid van de buren was voor het plan. En Leny Adelaar-Polak heeft, toen ze nog leefde, zelf ook struikelstenen laten plaatsen voor haar vermoorde familie in Bathmen. Als er iemand recht van spreken heeft, is zij het. 
“Intussen stroomden de positieve reacties van ook de meeste andere buren binnen. Slechts van drie van de vijftig huizen kwam geen reactie. Iedereen die reageerde wilde ook meebetalen aan de stenen. Eén steen kost €150. Er waren zelfs enkele oud-buren, mensen die Leny Adelaar-Polak goed hebben gekend, die toevallig hoorden van het initiatief, en die geld toezegden. Ik wist toen dat er meer dan genoeg geld zou binnenkomen om de stenen te laten maken.
(Foto links: Selma Keizer, ze woonde aan de Graaf van Burenstraat 37).

Waarom wilden de meeste buren meedoen?
“De buren gaven aan dat ze het een mooi en waardig project vinden, dat de slachtoffers niet vergeten mogen worden. En struikelstenen helpen mee te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt. De jeugd leert op deze manier over het verleden. De struikelstenen zorgen ervoor dat de slachtoffers een naam krijgen. Het wordt zo minder abstract.
De Werkgroep Struikelstenen heeft ons zeer goed begeleid. Lex is twee keer bij ons thuis geweest om aan de bewoners van de huizen waarvoor struikelstenen geplaatst gaan worden, uit te leggen hoe het in zijn werk gaat. Otto van Huffelen hield mij op de hoogte van de financiële ontwikkelingen. 

Ik hoop dat we in Deventer voor alle slachtoffers van de nazi's, zowel Joden, verzetsmensen als andere getroffenen, struikelstenen kunnen plaatsen.”
Op onze website kun je snel controleren of in jouw straat ook een aantal struikelstenen geplaatst zou moeten worden. Ik onderschrijf het motto van het project zeer: een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten."

WILT U OOK IN UW BUURT EEN INITIATIEF TOT ADOPTIE/SPONSORING ONTWIKKELEN?
Neem dan contact op met ons om de mogelijkheden door te spreken.